Đề nghị điều tra dấu hiệu “lợi ích nhóm” giữa Bộ GDĐT và NXB Giáo dục

Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển sang Bộ Công an xem xét, điều tra dấu hiệu “lợi ích nhóm” giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.

Đề nghị điều tra dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ GDĐT và NXB Giáo dục
Đề nghị điều tra dấu hiệu “lợi ích nhóm” giữa Bộ GDĐT và NXB Giáo dục.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018.

Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, thanh tra về sách giáo khoa (việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa); việc quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo.

Thông báo kết luận thanh tra nêu rõ, giai đoạn 2014-2018, công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo về sách giáo khoa (SGK), quản lý, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục đào tạo của Bộ GDĐT; đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của 5 bộ, 12 tỉnh đã được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế như từ năm 2014 – 2019, 73/193 cuốn SGK học sinh có thể viết vào SGK đã được in, phát hành và bán được tổng cộng hơn 300 triệu bản. Trường hợp tính 65% SGK có các trang sách học sinh có thể viết vào không dùng lại được, gây lãng phí cho gia đình học sinh và xã hội thì giá trị lãng phí tạm tính trên 2.000 tỉ đồng.

Cùng với đó, cơ quan thanh tra việc chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa; việc quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan.

Qua quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công phụ trách (theo từng thời kỳ).

Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với: Đơn vị, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ (theo từng thời kỳ) có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển thông tin 2 nội dung sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.

Đó là nội dung hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo có dấu hiệu “lợi ích nhóm” giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.

Và nội dung lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa theo phương thức chào hàng cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường, chưa đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Về kiến nghị này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Cũng theo thông báo kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị về xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp Facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
84FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan