Tính đến 7/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 345 ca F0 mới

Ngày 7/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 345 ca F0 (Cẩm Phả 49 ca; Đầm Hà 1 ca; Đông Triều 54 ca; Hạ Long 87 ca; Móng Cái 15 ca; Quảng Yên 68 ca; Tiên Yên 8 ca; Uông Bí 59 ca; Vân Đồn 4 ca). Trong đó, 265 ca ở ngoài cộng đồng, 80 ca đã quản lý và cách ly.
Thông tin cụ thể:
TP Cẩm Phả ghi nhận 49 trường hợp 
Trong đó có 44 ca ở ngoài cộng đồng, 05 ca đã được quản lý cách ly.
+ 44 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 17 ca là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả  dương tính, có địa chỉ tại Cẩm Bình 02 ca, Cẩm Đông 04 ca, Cẩm Phú 03 ca, Cẩm Sơn 01 ca, Cẩm Tây 02 ca, Cẩm Thạch 02 ca, Cẩm Trung 02 ca, Quang Hanh 01 ca; 04 ca là công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông, có địa chỉ tại Cửa Ông; 02 ca là học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, Tiểu học Cẩm Thủy, có địa chỉ tại Cẩm Thủy; 16 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Bình 01 ca, Cẩm Đông 02 ca, Cẩm Phú 02 ca, Cẩm Sơn 02 ca, Cẩm Thủy 01 ca, Cẩm Trung 04 ca, Cửa Ông 02 ca, Mông Dương 02 ca; 5 ca là các trường hợp về từ tỉnh ngoài Hải Dương, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội, có địa chỉ tại Cẩm Sơn 02 ca, Mông Dương, Cẩm Bình, Quang Hanh.
+ 05 ca đã được quản lý và cách ly là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Cẩm Thành 04 ca, Cẩm Thạch 01 ca.

Đầm Hà ghi nhận 1 trường hợp

+ 01 ca ở ngoài cộng đồng là công nhân Công ty Đông A, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả dương tính, có địa chỉ tại Dực Yên.

TX Đông Triều ghi nhận 54 trường hợp

Trong đó có 49 ca ở ngoài cộng đồng, 05 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 49 ca ở ngoài cộng đồng là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Bình Dương 02 ca, Bình Khê 06 ca, Hoàng Quế 01 ca, Hồng Thái Đông 06 ca, Hồng Thái Tây 09 ca, Kim Sơn 01 ca, Mạo Khê 12 ca, Tân Việt 01 ca, Thủy An 01 ca, Tràng An 03 ca, Việt Dân 01 ca, Xuân Sơn 02 ca, Yên Đức 04 ca.

+ 05 ca đã được quản lý và cách ly là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Mạo Khê 03 ca, Hoàng Quế 01 ca, Hồng Thái Đông 01 ca.

TP Hạ Long ghi nhận 87 trường hợp

Trong đó có 61 ca ở ngoài cộng đồng, 26 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 61 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 11 ca là học sinh các Trường Tiểu học Hùng Thắng, Cao Xanh, Bãi Cháy, Trới… có địa chỉ tại Bãi Cháy 01 ca, Cao Thắng 01 ca, Cao Xanh 03 ca, Hà Khẩu 01 ca, Hà Lầm 01 ca, Hà Phong 01 ca, Hoành Bồ 01 ca, Hùng Thắng 02 ca; 17 ca là các trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Bãi Cháy 02 ca, Giếng Đáy 02 ca, Hà Khẩu 04 ca, Hà Tu 01 ca, Hà Trung 01 ca, Hồng Gai 04 ca, Lê Lợi 02 ca, Tuần Châu 01 ca; 30 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Bạch Đằng 01 ca, Bãi Cháy 05 ca, Cao Thắng 02 ca, Cao Xanh 02 ca, Giếng Đáy 04 ca, Hà Lầm 01 ca, Hà Phong 03 ca, Hồng Hải 05 ca, Hùng Thắng 03 ca, Tuần Châu 01 ca, Trần Hưng Đạo 01 ca, Việt Hưng 02 ca, 03 ca là các trường hợp đến từ tỉnh ngoài Nam Định, Hòa Bình, Lai Châu.

+ 26 ca đã được quản lý và cách ly là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Bạch Đằng 01 ca, Bãi Cháy 04 ca, Cao Thắng 01 ca, Giếng Đáy 04 ca, Hà Khánh 01 ca, Hà Khẩu 01 ca, Hồng Hà 02 ca, Hồng Hải 02 ca, Hùng Thắng 03 ca, Quảng La 01 ca, Thống Nhất 04 ca, Trần Hưng Đạo 01 ca, Yết Kiêu 01 ca.

TP Móng Cái ghi nhận 15 trường hợp

Trong đó có 06 ca ở ngoài cộng đồng, 09 ca đã được quản lý cách ly.

+ 06 ca ở ngoài cộng đồng, là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Trần Phú 03 ca, Ninh Dương 01 ca, Hải Hòa 01 ca, Hải Yên 01 ca.

+ 09 ca đã được quản lý và cách ly là F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Ka Long 02 ca, Hải Yên 03 ca, Hải Xuân 03 ca, Trà Cổ 01 ca.

TX Quảng Yên ghi nhận 68 trường hợp

Trong đó có 51 ca ở ngoài cộng đồng, 17 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 51 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 16 ca là công nhân Công ty Regina Miracle KCN VSIP Hải Phòngca, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả  dương tính, có địa chỉ tại Đông Mai 01 ca, Hà An 01 ca, Hiệp Hòa 03 ca, Minh Thành 01 ca, Phong Hải 01 ca, Quảng Yên 02 ca, Sông Khoai 01 ca, Tân An 02 ca, Tiền An 02 ca, Yên Hải 02 ca; 4 ca là học sinh Tiểu học Tân An, THCS Hiệp Hòaca, có địa chỉ tại Tân An 03 ca, Hiệp Hòa; 12 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Cộng Hòa 4ca, Minh Thành 01 ca, Sông Khoai 01 ca, Tân An 03 ca, Yên Hải 03 ca; 19 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Hà An 02 ca, Hiệp Hòa 02 ca, Liên Hòa 01 ca, Minh Thành 01 ca, Quảng Yên 04 ca, Sông Khoai 01 ca, Tân An 05 ca, Tiền An 01 ca, Yên Hải 02 ca.

+ 17 ca đã quản lý và cách ly, là các F1 lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính, lấy mẫu xét nghiệm lại dương tính, có địa chỉ tại Đông Mai 02 ca, Hà An 01 ca, Hiệp Hòa 03 ca, Liên Hòa 01 ca, Sông Khoai 06 ca, Tân An 03 ca, Yên Hải 01 ca.

TP Uông Bí ghi nhận 59 trường hợp

Trong đó có 51 ca ở ngoài cộng đồng, 08 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 51 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 4 ca liên quan KCN Vsip Hải Phòng có địa chỉ tại Phương Nam; 34 ca liên quan Công ty than Nam Mẫu có địa chỉ tại Yên Thanh 19 ca, Thanh Sơn 06 ca, Phương Đông 03 ca, Quảng Trung 03 ca, Nam Khê 02 ca, Phương Nam 01 ca; 02 ca là công nhân Công ty than Vàng Danh có địa chỉ tại Yên Thanh, Thanh Sơn; 11 ca phát hiện qua sàng lọc các trường hợp tiếp xúc gần, sàng lọc cộng đồng và test nhanh cho kết quả dương tính có địa chỉ tại Phương Nam, Thanh Sơn 01 ca, Phương Đông 01 ca, Vàng Danh 01 ca.

+ 08 ca được quản lý và cách ly là các F1 có địa chỉ tại Phương Đông 03 ca, Phương Nam 01 ca, Quang Trung 02 ca, Thanh Sơn 02 ca.

Tiên Yên ghi nhận 08 trường hợp

+ 08 ca đã được quản lý và cách ly, là các F1 có địa chỉ tại Phong Dụ 01 ca, Đông Ngũ 02 ca, Đông Hải 04 ca, Tiên Lãng 01 ca.

Vân Đồn ghi nhận 04 trường hợp

Trong đó 02 ca ở ngoài cộng đồng, 02 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 02 ca được quản lý và cách ly là các F1, làm xét nghiệm định kì cho kết quả dương tính có địa chỉ tại Đông Xá.

+ 02 ca ở ngoài cộng đồng, là các F1 xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính có địa chỉ tại Đông Xá, thị trấn Cái Rồng.

Nguồn: Tổng hợp facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
2FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan