Tính đến ngày 25/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 322 ca F0 mới

Từ 16h00 ngày 24/1/2022 đến 16h00 ngày 25/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 322 ca F0 . (Hạ Long 102 ca; Cẩm Phả 96 ca; Uông Bí 59 ca; Đông Triều: 27 ca; Móng Cái: 11 ca; Quảng Yên 10 ca; Tiên Yên: 10 ca; Bình Liêu 03 ca; Ba Chẽ 02 ca; Hải Hà 01 ca; Vân Đồn 01 ca ). Trong đó 260 ca ở ngoài cộng đồng, 62 ca đã được quản lý và cách ly.

Thông tin cụ thể:

Hạ Long ghi nhận 102 ghi nhận 

Trong đó có 92 ca ở ngoài cộng đồng ca, 10 ca đã quản lý và cách ly.

+ 92 ca ở ngoài cộng đồng Trong đó  21 ca là công nhân các công ty: Than Hòn Gai 13 ca, Dự án 2a  4 ca, Hóa chất mỏ- Cẩm Phả 01 ca; Nến AIDI  1 ca, Than Dương Huy 01 ca, Than Hà Lầm 01 ca; có địa chỉ tại Cao Xanh  , Bãi Cháy  04 ca; Hà Khánh 03 ca, Hà Tu 03 ca; Hà Khẩu 01 ca; Hà Phong 01 ca; Hà Khánh 01 ca. 04 ca là học sinh bao gồm  Gia đình làm test sàng lọc ca: THCS Lê Văn Tám 01 ca, TH Hà Lầm 01 ca, THCS Việt Hưng 01 ca, TH Hà Khẩu 01 ca; địa chỉ tại Hà Khẩu  02 ca; Cao Xanh  01 ca; Hà Khánh  01 ca. 67 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cao Thắng  03 ca, Bãi Cháy  14 ca, Đại Yên  01 ca, Cao Xanh  04 ca, Hà Khánh  07 ca, Giếng Đáy  06 ca, Hà Khẩu  05 ca, Hà Khẩu  07 ca, Hà Phong  01 ca, Hà Tu  01 ca, Hồng Gai  01 ca, Hoành Bồ  01 ca, Hùng Thắng  05 ca, Trần Hưng Đạo  01 ca, Việt Hưng  03 ca, Bằng Cả  01 ca, Thống NHất  01 ca, Yết Kiêu  05 ca.

+ 10 ca đã quản lý và cách ly bao gồm: 08 ca nhập cảnh từ: thuyền viên tàu Dina Ocean, nhập cảnh từ Trung Quốc  02 ca; trường hợp nhập cảnh từ Đức 06 ca. 02 ca là các trường hợp F1 xét nghiệm lần 02 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cao Thắng  01 ca, Hòa Bình  01 ca.

Cẩm Phả ghi nhận 96 trường hợp 

Trong đó có 92 ca ở ngoài cộng đồng, 04 ca đã quản lý và cách ly.

+ 92 ca ở ngoài cộng đồng. 69 ca là công nhân xét nghiệm sàng lọc test nhanh trước tiêm chủng bao gồm : Than Thống Nhất  27 ca; Than Dương Huy  10 ca; Than Khe Chàm  12 ca; Than Mông Dương  06 ca; Than Cao Sơn  04 ca; Than Hạ Long  02 ca; Than Cọc Sáu  02 ca; Cảng kho vận  02 ca; Xây lắp mỏ  01 ca; Tân Nam đá mái  01 ca; Môi trường đô thị  01 ca; Than Đèo Nai  01 ca; có địa chỉ tại Cẩm Sơn  17 ca; Cẩm Phú  16 ca; Mông Dương  10 ca; Cẩm Bình  06 ca; Cẩm Trung  05 ca; Cẩm Thành  05 ca; Cẩm Tây  05 ca; Cẩm Thịnh  02 ca; Cẩm Thạch  02 ca; Cẩm Hải  01 ca. 03 ca là học sinh làm xét nghiệm sàng lọc test nhanh kết quả dương tính trường THCS Trọng Điểm, địa chỉ tại Cẩm Trung  03 ca. 20 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc cộng đồng bằng test nhanh cho kết quả dương tính địa chỉ tại Cẩm Hải  02 ca, Cẩm Phú  03 ca, Cẩm Sơn  10 ca, Cẩm Thịnh  01 ca, Cẩm Trung  04 ca.

+ 04 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Thành  01 ca, Cẩm Bình  03 ca.

Uông Bí ghi nhận 59 trường hợp

Trong đó có 27 ca ở ngoài cộng đồng ca, ca 32 đã quản lý và cách ly.

+ 27 ca ở ngoài cộng đồng là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Bắc Sơn  02 ca, Nam Khê  02 ca, Phương Nam  05 ca, Phương Đông  03 ca, Thanh Sơn  02 ca, Thượng Yên Công  06 ca, Vàng Danh  03 ca, Trưng Vương  04 ca.

+ 32 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Bắc Sơn  01 ca, Nam Khê  02 ca, Phương Đông  07 ca, Phương Nam  02 ca, Quang Trung  04 ca, Thanh Sơn  4 ca, Trưng Vương  02 ca, Thượng Yên Công  01 ca, Yên Thanh  02 ca, Vàng Danh  07 ca.

Đông Triều ghi nhận 27 trường hợp

Trong đó có 21 ca ở ngoài cộng đồng, 06 ca đã được quản lý, cách ly.

+ 21 ca ở ngoài cộng đồng. 17 ca xét nghiệm sàng lọc định kỳ là công nhân các công ty: KCN VSIP  07 ca; Than Nam Mẫu  03 ca; Xây lắp mỏ  03 ca, Gạch ngói Thanh Tuyền  01 ca, Bách Năng  01 ca, than Vàng Danh  1 ca, Than Thống Nhất  01 ca; xét nghiệm lần đầu cho kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Hồng Thái Đông  06 ca; Hồng Thái Tây  03 ca; Bình Dương  02 ca; Nguyễn Huệ  01 ca; Yên Đức  01 ca; Tràng Lương  01 ca; Bình Khê  01 ca; Hồng Phong  01 ca; Hoàng Quế  01 ca. 04 ca là các trường hợp phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng, có địa chỉ tại Bình Dương  01 ca, Mạo Khê  01 ca; Lưu Xá  01 ca; Việt Dan  01 ca.

+ 06 ca đã được cách ly, quản lý là các F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Mạo Khê  02 ca; An Sinh  01 ca; Bình Khê  01 ca; Hồng Thái Đông  01 ca; Hồng Phong  01 ca.

Móng Cái ghi nhận 11 trường hợp

Trong đó có 10 ca ở ngoài cộng đồng,  01 ca đã được quản lý, cách ly.

+ 10 ca ở ngoài cộng đồng: là các trường hợp phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng, test nhanh dương tính; có địa chỉ tại Ka Long  03 ca; Hải Yên  03 ca; Hải Hòa  03 ca; Hải Xuân  01 ca.

+ 01 ca đã được cách ly, quản lý là F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Ka Long  01 ca

Quảng Yên ghi nhận 10 trường hợp

Trong đó có 09 ca ở ngoài cộng đồng, 01 ca đã được quản lý, cách ly.

+ 09 ca ở ngoài cộng đồng. 08 ca là công nhân các công ty: KCN VSIP-Hải Phòng  06 ca; Than Nam Mẫu  02 ca; có địa chỉ tại Minh Thành  02 ca; Tiền An  02 ca; Yên Hải  01 ca; Đông Mai  01 ca; Cẩm La  01 ca; Hiệp Hòa  01 ca. 01 ca là sinh viên trường Cao Đẳng than khoáng sản Việt Nam; có địa chỉ tại Tiền An  01 ca.

+ 01 ca đã được cách ly, quản lý là F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Đông Mai  01 ca.

Tiên Yên ghi nhận 10 trường hợp

Trong đó có 05 ca ở ngoài cộng đồng, 05 ca đã được quản lý, cách ly.

+ 05 ca ở ngoài cộng đồng. 02 ca là công nhân công ty than Mông Dương, xét nghiệm lần đầu cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Đại Dực  01 ca; Hà Lâu  01 ca. 03 ca là các trường hợp phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng, có địa chỉ tại Đại Dực  02 ca; Tiên Lãng  01 ca.

+ 05 ca đã được cách ly, quản lý là các F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Đại Dực  03 ca; Đông Ngũ  01 ca; Hải Lạng  01 ca.

Bình Liêu ghi nhận 03 trường hợp 

Trong đó có 02 ca ở ngoài cộng đồng, 01 ca đã được quản lý, cách ly.

+ 02 ca cộng đồng: là các trường hợp trở về từ vùng dịch, xét nghiệm có kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Hoàng Tân  01 ca; Vô Ngại  01 ca.

– 01 ca đã được cách ly, quản lý là F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Hoành Mô  01 ca.

Ba Chẽ ghi nhận 02 trường hợp 

+ 02 ca ở ngoài cộng đồng: phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng, test nhanh dương tính, có địa chỉ tại Thị trấn 01 ca; Đồn Đạc 01 ca.

Hải Hà ghi nhận 01 trường hợp

+ 01 ca đã được quản lý, cách ly: là trường hợp về từ vùng dịch, cách ly tại nhà, xét nghiệm test nhanh dương tính, có địa chỉ tại Quảng Hà 01 ca.

Vân Đồn ghi nhận 01 trường hợp

+ 01 ca đã được quản lý, cách ly: là trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Đông Xá 01 ca.

 

Tính đến 18h30 ngày 04/12/2021, Quảng Ninh ghi nhận thêm 36 ca mắc Covid-19, có 01 ca tử vong

Cập nhật thông tin dịch bệnh mới nhất trên Quảng Ninh News.
Nguồn: facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
1,618FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan