Tính đến ngày 21/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 369 ca F0 mới.

Từ 16h00 ngày 20/1/2022 đến 16h00 ngày 21/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 369 ca F0 . ( Uông Bí: 115 ca; Cẩm Phả: 88 ca; Hạ Long: 62 ca; Đông Triều: 31 ca; Quảng Yên: 28 ca; Tiên Yên: 28 ca; Vân Đồn: 8 ca; Đầm Hà: 4 ca; Móng Cái: 4 ca; Bình Liêu; 01 ca ca  ca). Trong đó, 285 ca ở ngoài cộng đồng, 84 ca đã quản lý và cách ly.

Thông tin cụ thể:

TP Uông Bí ghi nhận 115 trường hợp

Trong đó có  79 ca đã quản lý và cách ly; 36 ca cộng đồng ca

+ 79 ca ở ngoài cộng đồng. Trong đó: 22 ca là các công nhân bao gồm: 11 ca là công nhân than Nam Mẫu, địa chỉ tại Phương Đông 1 ca, Nam Khê 1 ca, Thanh Sơn 4 ca, Thượng Yên Công 1 ca, Yên Thanh 4 ca; 02 ca là các công nhân Than Uông Bí, địa chỉ tại Trưng Vương 1 ca, Thanh Sơn 1 ca; 03 ca là các công nhân Than Vàng Danh, địa chỉ tại Phương Đông 1 ca, Thanh Sơn 2 ca; 05 ca là các công nhân làm việc tại công ty Regina Miracle, KCN Vsip – HP, địa chỉ tại Phương Đông 4 ca, Phương Nam 1 ca; 01 ca là công nhân công ty Sao Vàng, địa chỉ tại Thanh Sơn; 57 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chi tại Phương Đông 6 ca, Bắc Sơn 2 ca, Phương Nam 95 ca, Quang Trung 6 ca, Thượng Yên Công 7 ca, Thanh Sơn 8 ca, Trưng Vương 3 ca, Yên Thanh 20 ca.

+ 36 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Phương Đông 02 ca, Nam Khê 01 ca; Quang Trung 01 ca, Phương Nam 12 ca, Thanh Sơn 04 ca, Vàng Danh 01 ca, Yên Thanh 15 ca.

TP Cẩm Phả ghi nhận 88 trường hợp

Trong đó có 86 ca cộng đồng ca, 02 ca đã quản lý và cách ly.

+ 86 ca cộng đồng. Trong đó: 68 ca là các công nhân bao gồm: 01 ca là công nhân của công ty 790, địa chỉ tại Cẩm Sơn; 01 ca là công nhân than Cao Sơn, địa chỉ tại Cẩm Sơn; 39 ca là công nhân Than Dương Huy, địa chỉ tại Cẩm Bình 01 ca, Cẩm Phú 02 ca, Cẩm Thạch 04 ca, Cẩm Sơn 01 ca, Cẩm Trung 01 ca, Cẩm Thành 03 ca, Cửa ông 01 ca, Quang Hanh 26 ca; 03 ca là công nhân than Hạ Long, địa chỉ tại Quang Hanh 2 ca, Cẩm Thành 01 ca; 01 ca là công nhân than Hòn Gai, địa chỉ tại Quang Hanh; 12 ca là công nhân than Khe Chàm ,địa chỉ tại Cẩm Thành 02 ca, Cẩm Hải 01 ca, Mông Dương 09 ca; 10 ca là công nhân than Thống Nhất, địa chỉ tại Cẩm Bình 03 ca, Cẩm Đông 01 ca, Cẩm Tây 03 ca, Cẩm Sơn 01 ca, Quang Hanh 01 ca, Cẩm Thạch 01 ca; 01 ca là công nhân của công ty Xây Lắp mỏ, địa chỉ tại Quang Hanh; 02 ca là học sinh bao gồm: 01 ca là học sinh trường TH Cẩm Sơn, địa chỉ Cẩm Sơn; 01 ca là học sinh trường THPT Cẩm Phả, địa chỉ tại Cẩm Đông; 16 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Sơn 04 ca, Cẩm Đông 01 ca, Cẩm Thạch 01 ca, Cẩm Thành 01 ca, Cẩm Trung 02 ca, Cẩm Thủy 02 ca, Mông Dương 01 ca, Cộng Hòa 02 ca, Quang Hanh 02 ca.

+ 02 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cửa Ông 01 ca, Quang Hanh 01 ca.

TP Hạ Long ghi nhận 62 trường hợp

Trong đó có 55 ca cộng đồng ca, 07 ca đã quản lý và cách ly.

+ 55 ca ở ngoài cộng đồng. Trong đó: 15 ca là các trường hợp bán hàng tại chợ Hạ Long I làm test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cao Thắng 03 ca, Bạch Đằng 02 ca, Cao Xanh 01 ca, Hà Khánh 01 ca, Hồng Gai 03 ca, Hồng Hải 01 ca, Yết Kiêu 2 ca, Trần Hưng Đạo 2 ca; 03 ca là công nhân Than Hòn Gai, địa chỉ tại Trần Hưng Đạo 01 ca, Cao Xanh 01 ca, Hùng Thắng 01 ca; 02 ca là học sinh bao gồm: 01 ca là học sinh trường MN Smart Kid Cái Dăm, địa chỉ tại Hùng Thắng; 01 ca là học sinh trường TH Bãi Cháy, địa chỉ tại Bãi Cháy; 35 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Bãi Cháy 08 ca, Cao Thắng 03 ca, Cao Xanh 03 ca, Giếng Đáy 02 ca, Hà Khẩu 02 ca, Hà Khánh 03 ca, Hà Tu 02 ca, Hà Phong 01 ca, Hồng Hà 02 ca, Hòa Bình 01 ca, Hùng Thắng 02 ca, Quảng La 01 ca, Thống Nhất 03 ca, Trần Hưng Đạo 02 ca.

+ 07 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Bãi Cháy 01 ca, Cao Thắng 04 ca, Hùng Thắng 01 ca, Hà Khẩu 01 ca.

Đông Triều ghi nhận 31 trường hợp

Trong đó có 22 ca cộng đồng ca, 09 ca đã quản lý và cách ly.

+ 22 ca cộng đồng. Trong đó: 18 ca là công nhân bao gồm: 01 ca là công nhân của công ty giày Bách Năng, địa chỉ tại Yên Thọ; 10 ca là công nhân của công ty Rengina KCN Vsip-Hải Phòng, địa chỉ tại An Sinh 03 ca, Bình Dương 01 ca, Bình Khê 01 ca, Hồng Thái Đông 02 ca, Yên Thọ 02 ca, Hưng Đạo 01 ca; 05 ca là công nhân Than Nam Mẫu, địa chỉ tại Hồng Thái Đông 2 ca, Hồng Thái Tây 01 ca, Yên Thọ 01 ca, Hoàng Quế 01 ca; 01 ca là công nhân than Vàng Danh, địa chỉ tại Mạo Khê; 01 ca là công nhân của công ty Xi Măng Nam Thạch, địa chỉ tại Hồng Thái Tây; 03 ca là các học sinh bao gồm 02 ca là học sinh trường THCS Hồng Thái Đông, địa chỉ tại Hồng Thái Đông 2 ca; 01 ca là học sinh trường TH Yên Thọ, địa chỉ tại Yên Thọ; 01 ca là trường hợp xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Nguyễn Huệ.

+ 09 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả xét nghiệm dương tính, địa chỉ tại Bình Khê 1 ca, Hồng Thái Đông 01 ca, Hồng Thái Tây 03 ca, Hưng Đạo 02 ca, Tràng Lương 02 ca.

Quảng Yên ghi nhận 28 trường hợp

Trong đó có 15 ca cộng đồng ca, 13 ca đã quản lý và cách ly.

+ 15 ca cộng đồng. Trong đó: 10 ca là công nhân bao gồm: 05 ca là công nhân của Công ty Regina Miracle KCN Vsip, Hải Phòng, địa chỉ tại Yên Hải 01 ca, Hà An 01 ca, Phong Cốc 01 ca, Cẩm La 02 ca; 01 ca là công nhân than Nam Mẫu, địa chỉ tại Cộng Hòa; 01 ca là công nhân của công ty Tonly, địa chỉ tại Sông Khoai; 01 ca là công nhân than Uông Bí, địa chỉ tại Tiền Phong; 02 ca là công nhân than Uông Bí, địa chỉ tại Minh Thành 01 ca, Tiền An 01 ca; 05 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Liên Hòa 02 ca, Cộng Hòa 01 ca, Sông Khoai 02 ca.

+ 13 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Liên Hòa 4 ca, Cộng Hòa 02 ca, Liên Vị 05 ca, Phong Cốc 01 ca, Sông Khoai 01 ca.

Tiên Yên ghi nhận 28 trường hợp

Trong đó có 21 ca cộng đồng ca, 07 đã quản lý và cách ly.

+ 21 cộng đồng. Trong đó: 04 ca là công nhân bao gồm: 03 ca là công nhân than Mông Dương, địa chỉ tại Đồng Rui 01 ca, Đông Ngũ 01 ca, Hải Lạng 01 ca; 01 ca là công nhân than Khe Chàm, địa chỉ tại Đồng Rui; 01 ca là học sinh trường TH Đông Ngũ 02, địa chỉ tại Đông Ngũ; 16 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Đông Hải 08 ca, Đông Ngũ 06 ca, Hải Lạng 02 ca.

+ 07 ca là các F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Đông Hải 05 ca, Hải Lạng 02 ca.

–  Vân Đồn ghi nhận 8 trường hợp

Trong đó có 01 ca cộng đồng ca, 07 ca đã quản lý và cách ly.

+ 01 ca cộng đồng là trường hợp làm test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Hạ Long.

+ 07 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Thị Trấn Cái Rồng 01 ca, Đông Xá 06 ca.

–  Đầm Hà ghi nhận 04 trường hợp

+ 04 ca ở ngoài cộng đồng là các trường hợp xét nghiệm, sàng lọc cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Đại Bình 01 ca, Quảng Tân 01 ca, Tân Lập 01 ca, Thị Trấn Đầm Hà 01 ca.

TP Móng Cái ghi nhận 04 trường hợp

Trong đó có 01 ca cộng đồng ca, 03 ca đã quản lý và cách ly.

+ 01 ca cộng đồng là trường hợp làm test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Trà Cổ.

+ 03 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Ka Long 02 ca, Hải Tiến 01 ca.

– Bình Liêu ghi nhận 01 trường hợp

+ 01 ca ở ngoài cộng đồng là công nhân than Mông Dương, địa chỉ tại Đồng Tâm.

Tính đến ngày 21/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 369 ca F0 mới.

Cập nhật thông tin dịch bệnh mới nhất trên Quảng Ninh News.
Nguồn: facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
2FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan