Tính đến 12/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận 319 ca F0 mới

Ngày 12/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 319 ca F0 . (Quảng Yên: 74 ca; Uông Bí: 63 ca; Cẩm Phả: 56 ca; Hạ Long: 55 ca; Đông Triều: 35 ca; Vân Đồn: 24 ca; Móng Cái: 10 ca; Tiên Yên: 1 ca; Bình Liêu: 01 ca). Trong đó, 279 ca ở ngoài cộng đồng, 40 ca đã quản lý và cách ly.

Thông tin cụ thể:

TX Quảng Yên ghi nhận 74 trường hợp

Trong đó 57 ca ở ngoài cộng đồng,17 ca đã được quản lý cách ly

+ 57 ca ở ngoài cộng đồng là các trường hợp sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính có địa chỉ tại Cẩm La 02 ca, Cộng Hòa 03 ca, Hà An 04 ca, Hiệp Hòa 09 ca, Hoàng Tân 02 ca, Liên Vị 04 ca, Nam Hòa 06 ca, Phong Cốc 08 ca, Phong Hải 02 ca, Quảng Yên 03 ca, Sông Khoai 10 ca, Tiền An 04 ca. Trong đó, có 36 ca là công nhân KCN Vsip Hải Phòng, 05 nhân viên Công ty than Nam Mẫu, 01 công nhân Công ty than Vàng Danh, 01 công nhân Công ty than Hòn Gai.

+ 17 ca đã được quản lý cách ly gồm 5 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh dương tính trước đó và 12 công nhân KCN Vsip Hải Phòng có địa chỉ tại Đông Mai 01 ca, Liên Hòa 05 ca, Nam Hòa 02 ca, Quảng Yên 06 ca, Tiền An 01 ca, Yên Hải 02 ca.

– TP Uông Bí ghi nhận 63 trường hợp

Trong đó 56 ca ở ngoài cộng đồng, 07 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 56 ca ở ngoài cộng đồng là các trường hợp sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính có địa chỉ tại Bắc Sơn 12 ca, Phương Đông 04 ca, Phương Nam 11 ca, Quang Trung 10 ca, Thanh SƠn 07 ca,trưng Vương 01 ca, Vàng Danh 07 ca, Yên Thanh 02 ca. Trong đó, có 10 nhân viên Công ty than Nam Mẫu, 12 công nhân Công ty than Vàng Danh, 20 công nhân KCN Vsip Hải Phòng, 02 học sinh trường THPT Uông Bí, 02 học sinh trường mầm non Hoa Hướng Dương.

+ 07 ca đã được quản lý cách ly là các trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh dương tính trước đó có địa chỉ tại Quang Trung 2 ca, Trưng Vương 1 ca, Yên Thanh 2 ca, Phương Nam 2 ca.

TP Cẩm Phả ghi nhận 56 trường hợp

Trong đó có 53 ca ở ngoài cộng đồng, 03 ca đã được quản lý và cách ly

+ 53 ca ở ngoài cộng đồng, cụ thể có 19 ca là các công nhân bao gồm: 02 ca là các công nhân Công ty than Quang Hanh, địa chỉ tại Cẩm Sơn 01 ca, Cẩm Thủy 01 ca; 03 ca là các công nhân Công ty than Cao Sơn, địa chỉ tại Cẩm Phú 02 ca, Cẩm Sơn 01 ca;01 ca là công nhân Công ty than Thống Nhất, địa chỉ tại Cẩm Bình; 02 ca là các công nhân Công ty tuyển than Cửa Ông, địa chỉ tại Cửa Ông; 04 ca là các công nhân Công ty Xây lắp mỏ, địa chỉ tại Quang Hanh 02 ca, Cẩm Bình 01 ca, Cẩm Sơn 01 ca; 02 ca là các công nhân Công ty than Dương Huy, địa chỉ tại Quang Hanh; 04 ca là công nhân Công ty than Hạ Long, địa chỉ tại Cẩm Thạch 01 ca, Quang Hanh 01 ca, Cẩm Đông 02 ca; 01 ca là công nhân Công ty than Mông Dương, địa chỉ tại Mông Dương 01 ca; 14 ca là người bán hàng tại chợ Cẩm Đông làm test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Bình 06 ca, Cẩm Đông 06 ca, Cẩm Sơn 01 ca, Cẩm Tây 01 ca; 01 ca là người bán hàng tại chợ Cẩm Thủy lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Thủy; 1 ca là người bán hàng tại chợ Địa Chất xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Trung và 18 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Bình 04 ca, Cẩm Đông 02 ca, Cẩm Sơn 02 ca, Câm Thành 01 ca, Cẩm Thủy 01 ca, Cẩm Trung 03 ca, Cửa Ông 03 ca, Mông Dương 01 ca, Quang Hanh 01 ca.

+ 3 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Đông 01 ca, Cẩm Thịnh 01 ca, Cửa Ông 01 ca.

TP Hạ Long ghi nhận 55 trường hợp

Trong đó có 54 ca ở ngoài cộng đồng, 01 ca đã được quản lý và cách ly

+ 54 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 09 ca là các công nhân làm việc tại công ty nến AIDI xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Bằng Cả 01 ca, Việt Hưng 01 ca, Quảng La 02 ca, Sơn Dương 05 ca; 03 ca là các công nhân làm việc tại công trường Doji làm test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Hồng Hải 03 ca;  42 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Bạch Đằng 1 ca, Bãi Cháy 11 ca, Cao Xanh 04 ca, Cao Thắng 03 ca, Hà Khẩu 02 ca, Giếng Đáy 01 ca, Hà Tu 01 ca, Hà Phong 01 ca, Hồng Hải 03 ca, Hồng Hà 01 ca, Hùng Thắng 03 ca, Lê Lợi 01 ca, Sơn Dương 05 ca, Thống Nhất 01 ca, Việt Hưng 02 ca, Trần Hưng Đạo 02 ca.

+ 01 ca đã quản lý và cách ly là trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Hồng Hải.

TX Đông Triều ghi nhận 35 trường hợp

Trong đó có 30 ca ở ngoài cộng đồng, 05 ca đã quản lý và cách ly.

+ 30 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 27 ca là các công nhân 03 ca tại Công ty giày Aura Hải Phòng, địa chỉ tại Hồng Thái Đông 01 ca, Việt Dân 2 ca; 01 ca là công nhân Công ty đóng tàu phà Rừng, địa chỉ tại Kim Sơn; 01 ca là công nhân làm việc tại Công ty Maple KCN Vsip Hải Phòng ca, địa chỉ tại Hồng Thái Tây; 12 ca là các công nhân làm việc tại Công ty Regina KCN Visip Hải Phòng ca, địa chỉ tại Bình Dương 01 ca, Hoàng Quế 02 ca, Hồng Thái Đông 02 ca, Tràng Lương 05 ca, Yên Thọ 01 ca, Yên Đức 01 ca; 09 ca là các công nhân làm việc tại Công ty Than Nam Mẫu, địa chỉ ghi nhận tại Hoàng Quế 01 ca, Hồng Thái Đông 01 ca, Hồng Thái Tây 01 ca, Yên Thọ 03 ca, Mạo Khê 03 ca; 01 ca là công nhân làm việc tại Công ty May Nam Thuận – Hải Phòng, địa chỉ tại Mạo Khê ca; 03 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Mạo Khê 02 ca, Hồng Thái Đông 01 ca.

+ 05 ca đã quản lý và cách ly là các trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Hồng Phong, Hồng Thái Tây,  Mạo Khê, Đức Chính, Xuân Sơn.

–  Huyện Vân Đồn ghi nhận 24 ca.

Trong đó, 18 ca ở ngoài cộng đồng, 06 ca đã được quản lý cách ly.

+ 18 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 12 ca là các trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 01 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Thị trấn Cái Rồng 07 ca, Đài Xuyên 01 ca, Đông Xá 02 ca, Hạ Long 02 ca; 06 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa bàn tại Đông Xá 03 ca, Cẩm Đông- Cẩm Phả 01 ca, Bình Dân 01 ca, TT. Cái Rồng 01 ca.

+06 ca là các trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, địa chỉ tại thị trấn Cái Rồng 02 ca, Thắng Lợi 04 ca.

–  TP Móng Cái ghi nhận 10 trường hợp

Trong đó 06 ca ở ngoài cộng đồng, 04 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 04 ca đã quản lý và cách ly, gồm: 02 ca là lái xe đường dài, địa chỉ tại Nghệ An 01 ca, Khánh Hòa 01 ca; 01 ca là nhân viên cảng Tân Đại Dương, địa chỉ tại Hải Xuân; 01 ca là ca F1, xét nghiệm lần 02 cho kết quả dương tính địa chỉ tại Hải Xuân.

+ 06 ca ở ngoài cộng đồng là các trường hợp lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ ghi nhận Hải Yên 04 ca, Ka Long 01 ca, Hải Xuân 01 ca.

Huyện Tiên Yên ghi nhận 01 trường hợp

+01 ca ở ngoài cộng đồng là người đi về từ Nghệ An, địa chỉ Tiên Lãng.

Huyện Bình Liêu ghi nhận 01 trường hợp

+ 01 ca ở ngoài cộng đồng là công nhân làm việc tại Công ty Regina KCN Vsip Hải Phòng ca, địa chỉ tại thị trấn Bình Liêu.

Từ ngày 1/1/2020 đến nay, số ca mắc phát hiện trên địa bàn tỉnh là 6.892 nhập cảnh: 124 ca, nội địa: 6.768 ca ca.

Nguồn: Tổng hợp facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
2FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan