Tính đến 6/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 327 ca F0 mới

Ngày 6/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 327 ca F0 (Ba Chẽ 1 ca; Cẩm Phả 47 ca; Đông Triều 76 ca; Hạ Long 79 ca; Móng Cái 5 ca; Quảng Yên 56 ca; Tiên Yên 3 ca; Uông Bí 56 ca; Vân Đồn 4 ca.). Trong đó, 276 ca ở ngoài cộng đồng, 51 ca đã quản lý và cách ly.

Thông tin cụ thể

Ba Chẽ ghi nhận 1 trường hợp

+ 01 ca ở ngoài cộng đồng về từ TP Hà Nội ngày 1/1/2022, ở nhà trọ tại KCN Nam Sơn, phát hiện thông qua sàng lọc test nhanh dương tính.

TP Cẩm Phả ghi nhận 47 trường hợp

Trong đó có 43 ca ở ngoài cộng đồng, 04 ca đã được quản lý và cách ly.

+  43 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 22 ca là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính; có địa chỉ tại Cẩm Bình 06 ca, Cẩm Thành 05 ca, Cẩm Tây 03 ca, Cẩm Phú 02 ca, Cẩm Sơn 02 ca, Cẩm Thạch 01 ca, Cẩm Trung 01 ca, Mông Dương 01 ca, Quang Hanh 01 ca; 13 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Thạch 01 ca, Cẩm Thủy 01 ca, Cẩm Bình 01 ca, Cẩm Đông 03 ca, Cẩm Phú 01 ca, Cẩm Sơn 01 ca, Cẩm Tây 01 ca, Cẩm Thịnh 01 ca, Cẩm Thủy 02 ca, Cẩm Trung 01 ca; 4 ca là học sinh, có địa chỉ tại Cẩm Đông 03 ca và Cẩm Tây; 04 ca về từ tỉnh ngoài 2 ca là thuyền viên tàu Hoàng Minh 68, 02 ca về từ Hà Nội.

+ 04 ca đã được quản lý và cách ly là các F1, xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Cẩm Phú 3ca và Cẩm Bình.

TX Đông Triều ghi nhận 76 rường hợp

+ 76 ca đều ở ngoài cộng đồng. Trong đó 31 ca là các trường hợp liên quan đến ổ dịch KCN VSIP Hải Phòng, lấy mẫu  xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Phường Đông Triều 01 ca, Hoàng Quế 02 ca, Mạo Khê 07 ca, Tân Việt 01 ca, Tràng Lương 03 ca, Bình Dương 01 ca, Hồng Thái Đông 09 ca, Hồng Thái Tây 03 ca, Việt Dân 02 ca, Yên Đức 02 ca; 5 ca là công nhân các Công ty than Nam Mẫu, than Mạo Khê, có địa chỉ tại Hồng Thái Đông 03 ca, Yên Thọ và Yên Đức; 40 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Đức Chính 05 ca, Hoàng Quế 04 ca, Mạo Khê 10 ca, Hồng Phong 02 ca, Kim Sơn 02 ca, Xuân Sơn 04 ca, Yên Thọ 05 ca, Bình Khê 01 ca, Hồng Thái Đông 04 ca, Tân Việt 01 ca, Việt Dân 01 ca, Yên Đức 01 ca.

TP Hạ Long ghi nhận 79 trường hợp

Trong đó có 69 ca ở ngoài cộng đồng, 10 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 69 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 7 ca là nhân viên Công ty TNHH Trung Chính, có địa chỉ tại Hà Khánh; 6 ca là học sinh, có địa chỉ tại Hà Lầm 02 ca, Cao Xanh, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Hà Tu; 06 ca là nhân viên khu nghỉ dưỡng Premier Village, có địa chỉ tại Bãi Cháy 04 ca, Hà Khẩu và Giếng Đáy; 27 ca là các trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả  dương tính, có địa chỉ tại Bạch Đằng 01 ca, Bãi Cháy 04 ca, Cao Xanh 03 ca, Giếng Đáy 02 ca, Hà Khẩu 01 ca, Hà Tu 01 ca, Hoành Bồ 01 ca, Hồng Gai 01 ca, Hồng Hải 02 ca, Hồng Hà 01 ca, Hùng Thắng 07 ca, Trần Hưng Đạo 01 ca, Thống Nhất 02 ca; 23 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Bạch Đằng 01 ca, Bãi Cháy 02 ca, Cao Xanh 04 ca, Giếng Đáy 03 ca, Hà Khẩu 01 ca, Hà Trung 01 ca, Hoành Bồ 02 ca, Hồng Gai 02 ca, Hồng Hải 03 ca, Hùng Thắng 02 ca, Thống Nhất 01 ca, Yết Kiêu 01 ca.

+ 10 ca đã được quản lý và cách ly, gồm: 8 ca là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Giếng Đáy 04 ca, Lê Lợi, Hà Khánh, Cao Thắng, Hà Khẩu; 02 ca là các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc, cách ly tại Khách sạn Phát Linh.

TP Móng Cái ghi nhận 5 trường hợp

Trong đó 02 ca ở ngoài cộng đồng, 03 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 02 ca ở ngoài cộng đồng là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại Trà Cổ và Hải Yên.

+ 03 ca đã được quản lý và cách ly là F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả  dương tính; có địa chỉ tại Hải Yên, Hải Hòa, Ka Long.

TX Quảng Yên ghi nhận 56 trường hợp

Trong đó 37 ca ở ngoài cộng đồng, 19 ca đã quản lý và cách ly.

+ 37 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 01 ca là công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Lion Core  KCN Đông Mai Quảng Yên; 04 ca liên quan Công ty than Nam Mẫu; 02 ca liên quan Công ty than Vàng Danh; 03 là công nhân Khu công nghiệp Amata Quảng Yênca; 08 ca liên quan KCN VShip Hải Phòng; 01 ca liên quan ổ dịch Karaoke Điểm Hẹn; số ca còn lại là các F1 và các đối tượng sàng lọc cộng đồng lấy mẫu xét nghiệm lần đầu dương tính, có địa chỉ tại Cộng Hòa 01 ca, Đông Mai 01 ca, Hà An 04 ca, Hiệp Hòa , Hoàng Tân 01 ca, Liên Vị 01 ca, Nam Hòa 01 ca, Phong Cốc 02 ca, Phong Hải 01 ca, Quảng Yên 01 ca, Sông Khoai 13 ca, Tiền An 02 ca, Yên Giang 01 ca.

+ 19 ca đã quản lý và cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, lấy mẫu xét nghiệm lại dương tính, có địa chỉ tại Đông Mai 01 ca, Hà An 01 ca, Hoàng Tân 01 ca, Liên Vị 06 ca, Minh Thành 01 ca, Phong Hải 02 ca, Quảng Yên 05 ca, Sông Khoai 02 ca.

Tiên Yên ghi nhận 3 trường hợp

Trong đó có 01 ca ở ngoài cộng đồng, 02 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 01 ca ở ngoài cộng đồng phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng test nhanh 2 lần dương tính, có địa chỉ tại Tiên Lãng.

+ 02 ca đã cách ly là các F1 liên quan đến nhà nghỉ Hồng Trà lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính, lấy mẫu xét nghiệm lại dương tính, có địa chỉ tại Yên Than.

TP Uông Bí ghi nhận 56 trường hợp

Trong đó có 47 ca ở ngoài cộng đồng, 9 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 47 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 01 người trở về từ TP Hà Nội; 04 người là F1 về từ tỉnh ngoài; 01 ca là học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong cơ sở 1; 07 ca là công nhân và người liên quan Công ty than Nam Mẫu; 14 ca là công nhân và người liên quan Công ty than Vàng Danh; 02 ca là công nhân Công ty TNHH Maple KCN VShip Hải Phòngca; 07 ca là công nhân và người liên quan Công ty Regina Miracle KCN VSHIP Hải Phòngca; 02 ca liên quan Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly KCN Đông Maica; 03 ca liên quan Công ty Yazaky Quảng Yên; 03 ca liên quan đến Công ty CP cơ khí Ô tô Uông Bí; 03 ca còn lại là các F1 xét nghiệm lần đầu dương tính. Tổng số ca có địa chỉ tại Bắc Sơn 2ca, Hồng Thái Tây-Đông Triều 01 ca, Nam Khê 02 ca, Phương Đông 11 ca, Phương Nam 06 ca, Quang Trung 02 ca, Thanh Sơn , Thượng Yên Công 01 ca, Vàng Danh 12 ca, Yên Thanh 02 ca.

+ 09 ca đã được quản lý và cách ly, gồm: 04 ca liên quan đến ổ dịch Công ty Regina Miracle KCN VShip Hải Phòngca; 04 ca liên quan đến Công ty than Nam Mẫu; 01 ca liên quan đến Công ty CP cơ khí Ô tô Uông Bí, có địa chỉ tại Phương Nam 02 ca, Quang Trung 02 ca, Trưng Vương 02 ca, Yên Thanh, Phương Đông, Thượng Yên Công.

Vân Đồn ghi nhận 4 trường hợp

+ 04 đã được quản lý và cách ly, là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.

 

Nguồn: Tổng hợp facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
2FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan