Tính đến ngày 10/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 298 ca F0 mới

Ngày 10/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 298 ca F0 . ( Đông Triều 67 ca, Quảng Yên 65 ca, Hạ Long 60 ca, Cẩm Phả 53 ca, Uông Bí 39 ca, Vân Đồn 7 ca, Móng Cái 4 ca, Hải Hà 2 ca, Đầm Hà 1 cả.). Trong đó, 256 ca ở ngoài cộng đồng, 42 ca đã quản lý và cách ly.

Thông tin cụ thể

TX Đông Triều ghi nhận 67 trường hợp

Trong đó có 55 ca ở ngoài cộng đồng, 12 ca đã được quản lý và cách ly

+ 55 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 37 ca là công nhân liên quan đến KCN Vsip Hải Phòng có địa chỉ tại Xuân Sơn 03 ca, Việt Dân 01 ca, Tràng An 02 ca, Tràng Lương 03 ca, Hưng Đạo 04 ca, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông 05 ca, Yên Thọ 01 ca, Hồng Phong 02 ca, Bình Khê 03 ca, Mạo Khê 05 ca; 06 ca là công nhân các Công ty Giày Sao Vàng Uông Bí, Công ty Giày Aurora Hải Phòng, Công ty Thuận Phi Hải Phòng, Công ty Than Nam Mẫu, Công ty May Nam Thuận Hải Phòng có địa chỉ tại Hoàng Quế 03 ca và Yên Thọ, Nguyễn Huệ, Mạo Khê 01 ca; 12 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng là các trường hợp liên quan đến ca bệnh và có triệu chứng nghi ngờ có địa chỉ tại: Tràng An 03 ca, Hồng Thái Đông 02 ca, Mạo Khê 02 ca và Việt Dân, Hưng Đạo,  Nguyễn Huệ, Hoàng Quế, Bình Khê 01 ca.

+ 12 ca đã được quản lý và cách ly, là các F1, gồm: 07 ca là học sinh các trường THCS Bình Dương, Vĩnh Khê, Trần Nhân Tông có địa chỉ tại Bình Dương 03 ca, Mạo Khê 03 ca, Bình Khê 01 ca; 03 ca là công nhân KCN Vsip Hải Phòng có địa chỉ tại Mạo Khê, Hồng Thái Đông, Tràng Lương; 02 ca là lao động tự do có địa chỉ tại Mạo Khê, Hồng Thái Tây.

TX Quảng Yên ghi nhận 65 trường hợp

Trong đó có 57 ca ở ngoài cộng đồng, 08 ca đã được quản lý và cách ly

+ 57 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 30 ca là công nhân Công ty Regina Miracle-KCN VSIP Hải Phòng, xét nghiệm lần 01 có kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại: Sông Khoai 09 ca, Cộng Hòa 07 ca, Hiệp Hòa 04 ca, Phong Cốc 06 ca và Minh Thành, Phong Hải, Quảng Yên, Yên Hải 01 ca; 05 ca là công nhân Công ty Than Vàng Danh, Nam Mẫu, có địa chỉ tại Sông Khoai 04 ca, Hiệp Hòa 01 ca; 22 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả dương tính, địa chỉ tại: Cộng Hòa 06 ca, Đông Mai 04 ca, Cẩm La 02 ca và Hà An, Hiệp Hòa, Minh Thành, Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Quảng Yên, Tiền Phong 01 ca.

+ 08 ca đã cách ly, quản lý là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính, có địa chỉ tại Đông Mai 03 ca, Sông Khoai 03 ca và Phong Hải, Nam Hòa 01 ca.

TP Hạ Long ghi nhận 60 trường hợp

Trong đó có 54 ca ở ngoài cộng đồng, 06 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 54 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 03 ca là công nhân Công ty đầu tư xây dựng thương mại HDT Hạ Long, có địa chỉ tại Thống Nhất, Hùng Thắng, Sông Khoai-Quảng Yên; 07 ca là học sinh các trường Tiểu học Hà Khẩu, Cao Thắng, Lý Thường Kiệt; 19 ca là F1, xét nghiệm lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại: Hà Khẩu 03 ca,  Bạch Đằng 02 ca, Bãi Cháy 02 ca, Giếng Đáy 02 ca, Hùng Thắng 02 ca, Yết Kiêu 02 ca và Cao Thắng, Cao Xanh, Hoành Bồ, Hồng Hải,  Quảng La, Thống Nhất 01 ca; 25 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả khẳng định dương tính, địa chỉ tại Bãi Cháy , Cao Xanh 05 ca, Giếng Đáy 02 ca, Hồng Hà 02 ca, Hùng Thắng 02 ca và Đại Yên, Hà Khẩu, Hoành Bồ, Hồng Gai, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo 01 ca.

+ 06 ca đã cách ly, quản lý, gồm: 02 ca là các trường hợp nhập cảnh từ Mexico, cách ly tại Khách sạn Phát Linh, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính; 04 ca là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lần 2 có kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Hà Khẩu 03 ca, Hồng Hải 01 ca.

TP Cẩm Phả ghi nhận 53 trường hợp

+ 53 ca. Trong đó, 1 ca đã được quản lý và cách ly, là F1, có địa chỉ tại Cẩm Bình. Còn 52 ca phát hiện tại cộng đồng, gồm: 9 ca là F1 xét nghiệm lần 1 dương tính, có địa chỉ tại Cẩm Sơn 3 ca, Cẩm Phú 2 ca, Cẩm Đông 2 ca và Cẩm Thủy, Cẩm Thành 1 ca; 4 ca là công nhân Công ty Than Hạ Long có địa chỉ tại Cẩm Đông 3 ca, Cộng Hòa 1 ca; 39 ca phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng có triệu chứng ho, sốt ca, địa chỉ tại Cẩm Bình 9 ca, Cẩm Sơn 7 ca, Cẩm Thủy 5 ca, Quảng Hanh 4 ca, Cẩm Đông 3 ca, Cẩm Tây 2 ca, Cẩm Thạch 2 ca, Cẩm Thịnh 2 ca, Cửa Ông 2 ca và Cẩm Phú, Cẩm Thành, Mông Dương 1 ca.

TP Uông Bí ghi nhận 39 trường hợp

Trong đó 33 ca ở ngoài cộng đồng, 06 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 33 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 17 ca là công nhân Công ty Regina Miracle KCN VSIP Hải Phòng ca, có địa chỉ tại Phương Nam 09 ca, Thượng Yên Công 04 ca, Thanh Sơn 02 ca và Phương Đông, Quang Trung 01 ca; 04 ca là công nhân Công ty Than Vàng Danh, Nam Mẫu, có địa chỉ tại Bắc Sơn, Thượng Yên Công, Phương Nam, Yên Thanh; 07 ca là học sinh Mần Non Thượng Yên Công, Tiểu học Kim Đồng và Trần Phú ca, có địa chỉ tại Thượng Yên Công 06 ca,Quang Trung 01 ca; 05 ca là các trường hợp phát hiện thông qua test nhanh và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, có kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Thượng Yên Công 02 ca và Vàng Danh, Trưng Vương, Quang Trung 01 ca.

+ 06 ca đã được quản lý, cách ly là các F1, có địa chỉ tại Thượng Yên Công 02 ca, Quang Trung 02 ca và Phương Nam, Phương Đông 01 ca.

–  Vân Đồn ghi nhận 7 trường hợp

+ 07 ca F0. Trong đó, 06 ca đã được quản lý, cách ly, gồm: 02 ca các trường hợp nhập cảnh từ Mỹ, xét nghiệm có kết quả khẳng định dương tính; 04 ca là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Đông Xá 02 ca và Bản Sen, Thắng Lợi 01 ca. Còn 01 ca là F1, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu có kết quả dương tính, có địa chỉ tại Đoàn Kết.

TP Móng Cái ghi nhận 4 trường hợp

Trong đó 03 ca ở ngoài cộng đồng, 01 ca đã được quản lý.

+ 03 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 2 công nhân xây dựng cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, có địa chỉ tại Quảng Nghĩa; 01 công nhân công nhân KCN Vsip Hải Phòng có địa chỉ tại Quảng Nghĩa.

+ 01 ca đã được quản lý và cách ly, là lái xe cảng Thành Đạt có địa chỉ tại Hải Phòng.

Hải Hà ghi nhận 2 trường hợp ca 

Trong đó có 1 ca ở ngoài cộng đồng, 1 ca đã được quản lý cách ly.

+ 01 ca ở ngoài cộng đồng là trường hợp phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng, có kết quả test nhanh dương tính, có địa chỉ tại Quảng Hà.

+ 01 ca đã cách ly, quản lý là F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, có địa chỉ tại Quảng Hà.

Đầm Hà ghi nhận 1 trường hợp

+ 01 ca đã cách ly, quản lý là trường hợp về từ Hà Nội, có địa chỉ tại thị trấn Đầm Hà.

  • Từ 1/1/2020 đến nay, số ca mắc phát hiện trên địa bàn tỉnh là 6.332 ca Nhập cảnh: 123 ca, nội địa: 6.209 ca ca.

 

Nguồn: Tổng hợp facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
2FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan