Tính đến ngày 13/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận 299 ca F0 mới

Ngày 13/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 319 ca F0 . (Đông Triều 75 ca; Uông Bí 68 ca; Hạ Long 48 ca; Cẩm Phả 45 ca; Quảng Yên 40 ca; Vân Đồn 14 ca; Móng Cái 7 ca; Bình Liêu 1 ca; Đầm Hà 1 ca.). Trong đó, 259 ca ở ngoài cộng đồng, 40 ca đã quản lý và cách ly.
Thông tin cụ thể
TX Đông Triều ghi nhận 75 trường hợp
Trong đó 63 ca ở ngoài cộng đồng, 12 ca đã được quản lý và cách ly.
+ 63 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 37 ca là công nhân Công ty Regina Miracle KCN VSIP Hải Phòng ca, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu có kết quả dương tính, có địa chỉ tại Bình Khê 03 ca, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây 10 ca, Hưng Đạo 01 ca, Kim Sơn 01 ca, Mạo Khê 06 ca, Tân Việt 01 ca, Tràng Lương 02 ca, Yên Đức 02 ca, Yên Thọ 03 ca. 10 ca là công nhân Công ty than Nam Mẫu, có địa chỉ tại Đức Chính 1 ca, Hồng Thái Đông 02 ca, Hồng Thái Tây 01 ca, Mạo Khê 03 ca, Xuân Sơn 01 ca, Yên Thọ 02 ca. 02 ca là công nhân Công ty than Vàng Danh, có địa chỉ tại Hồng Thái Tây, Hưng Đạo. 02 ca là học sinh tiểu học Bình Dương, tiểu học Quyết Thắng ca, có địa chỉ tại Kim Sơn, Bình Dương. 05 ca là các F1, xét nghiệm lần đầu có kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Hồng Thái Tây, Hưng Đạo, Bình Dương, Kim Sơn, Yên Thọ. 07 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Bình Dương 01 ca, Hồng Thái Đông 02 ca, Kim Sơn 01 ca, Mạo Khê 02 ca, Yên Thọ 01 ca.

+ 12 ca đã được quản lý, cách ly là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 có kết quả  dương tính, có địa chỉ tại Bình Dương 02 ca, Bình Khê 01 ca, Đông Triều 01 ca, Hồng Phong 02 ca, Kim Sơn 01 ca, Mạo Khê 02 ca, Tràng Lương 02 ca, Yên Thọ 01 ca.

TP Uông Bí ghi nhận 68 trường hợp

Trong đó 65 ca ở ngoài cộng đồng, 03 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 65 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 51 công nhân và những người liên quan đến ổ dịch Công ty Regina Miracle KCN VSIP Hải Phòng ca, 06 công nhân Công ty than Nam Mẫu, 02 công nhân Công ty than Vàng Danh, 01 công nhân Công ty Foxconn KCN Đông Mai ca, 02 công nhân Công ty giày Thuận Phi, 01 công nhân Công ty than Uông Bí, 01 công nhân Công ty kho vận Đá Bạc và 01 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Tổng số ca F0 có địa chỉ tại Bắc Sơn 02 ca, Phương Đông 13 ca, Phương Nam 34 ca, Quảng Trung 03 ca, Thanh Sơn 02 ca, Thượng Yên Công 06 ca, Trưng Vương 03 ca, Vàng Danh 02 ca.

+ 03 ca đã được quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, lấy mẫu xét nghiệm lại kết quả dương tính, có địa chỉ tại Phương Đông, Phương Nam, Thượng Yên Công.

TP Hạ Long ghi nhận 48 trường hợp

Trong đó có 36 ca ở ngoài cộng đồng, 12 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 36 ca phát hiện tại cộng đồng, gồm: 07 ca là học sinh Tiểu học Cao Thắng, Tiểu học Hùng Thắng, THCS Cao Xanh… ca, có địa chỉ tại Hồng Gai 02 ca, Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Khẩu, Hà Tu, Hùng Thắng. 07 ca là các F1, xét nghiệm lần đầu có kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Hùng Thắng 03 ca, Hà Tu 02 ca, Hưng Đạo và Hà Lầm. 22 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Bãi Cháy 01 ca, Cao Thắng 01 ca, Cao Xanh 02 ca, Hà Khẩu 01 ca, Hà Lầm 01 ca, Hà Tu 02 ca, Hà Trung 01 ca, Hồng Gai 02 ca, Hồng Hà 03 ca, Hùng Thắng 01 ca, Sơn Dương 02 ca, Trần Hưng Đạo 04 ca; Việt Hưng 01 ca.

+ 12 ca đã được quản lý, cách ly, gồm: 05 ca là các trường hợp nhập cảnh từ Nhật; 07 ca là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 02 có kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Hà Trung 02 ca, Bãi Cháy 02 ca, Cao Thắng, Hà Lầm, Cao Xanh.

TP Cẩm Phả ghi nhận 45 trường hợp

Trong đó có 42 ca ở ngoài cộng đồng, 03 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 42 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 10 ca là công nhân Công ty than Hạ Long, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu có kết quả dương tính, có địa chỉ tại Cẩm Đông. 04 ca là công nhân Công ty Xây lắp mỏ, có địa chỉ tại Cẩm Thủy. 05 ca là các F1, xét nghiệm lần đầu có kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại Cẩm Phú 02 ca; Cẩm Bình 02 ca; Cẩm Đông. 23 ca là các trường hợp xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho kết quả dương tính, địa chỉ tại Cẩm Bình 01 ca; Cẩm Phú 01 ca, Cẩm Sơn, Cẩm Tây 01 ca, Cẩm Thạch 01 ca, Cẩm Thành 03 ca, Cẩm Trung 04 ca, Cửa Ông 01 ca, Quanh Hanh 03 ca.

+ 03 ca đã được quản lý, cách ly là các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 có kết quả  dương tính, có địa chỉ tại Cẩm Thủy 02 ca, Cẩm Thành.

TX Quảng Yên ghi nhận 40 trường hợp

Trong đó có 36 ca ở ngoài cộng đồng, 04 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 36 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 28 ca là công nhân và những người liên quan đến ổ dịch KCN VSIP Hải Phòng, 01 công nhân KCN Đình Vũ Hải Phòng, 01 công nhân Công ty LG Display Hải Phòng, 02 công nhân Công ty than Vàng Danh, 03 công nhân Công ty than Nam Mẫu và 06 ca là các F1 xét nghiệm lần đầu dương tính. Tổng số ca có địa chỉ tại Cẩm La 04 ca, Cộng Hòa 01 ca, Đông Mai 01 ca, Hà An 03 ca, Liên Vị 05 ca, Nam Hòa 05 ca, Sông Khoai, Tân An 01 ca, Tiền An 03 ca, Yên Hải 05 ca.

+ 04 ca đã được quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, lấy mẫu xét nghiệm lại kết quả dương tính, có địa chỉ tại Hà An 02 ca, Nam Hòa 02 ca.

–  Vân Đồn ghi nhận 14 trường hợp

Trong đó 08 ca ở ngoài cộng đồng, 06 ca đã được quản lý và cách ly.

+ 08 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 01 công nhân Công ty than Dương Huy, 01 công nhân Công ty xây lắp mỏ và 06 người được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong bệnh viện và sàng lọc cộng đồng, có địa chỉ tại thị trấn Cái Rồng 03 ca, xã Hạ Long 05 ca. Còn 06 ca đã được quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại kết quả dương tính, có địa chỉ tại Bình Dân 02 ca, Đông Xá 02 ca, thị trấn Cái Rồng 02 ca.

TP Móng Cái ghi nhận 7 trường hợp

+ 07 ca ở ngoài cộng đồng, gồm: 01 công nhân KCN Texhong Ngân Long, 03 nhân viên quán Karaoke Điểm Hẹn và Karaoke 556, 03 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần, có địa chỉ tại Hải Hòa 03 ca, Hải Xuân 01 ca, Hải Yên 01 ca, Ka Long 02 ca.

–  Bình Liêu ghi nhận 1 trường hợp

+ 01 ca ở ngoài cộng đồng là F1, công nhân Công ty Than Khe Chàm Cẩm Phả ca, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu có kết quả dương tính, có địa chỉ tại Húc Động.

–  Đầm Hà ghi nhận 1 trường hợp

+ 01 ca ở ngoài cộng đồng là công nhân Công ty than Khe Chàm Cẩm Phả ca, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu có kết quả dương tính, có địa chỉ tại Dực Yên.

Tính từ thời điểm thực hiện Nghị quyết số 128-NQ/CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 11/10/2021 đến nay ca, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7.059 ca mắc Covid-19 nhập cảnh: 73 ca, nội địa: 6.986 ca ca.

Nguồn: Tổng hợp facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
2FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan