Tính đến ngày 2/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 219 ca F0 mới

Ngày 2/1/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 219 ca F0 (Bình Liêu 03 ca, Cẩm Phả 31 ca, Đầm Hà 01 ca, Đông Triều 19 ca, Hạ Long 44 ca, Móng Cái 27 ca, Quảng Yên 53 ca, Tiên Yên 17 ca, Uông Bí: 19 ca, Vân Đồn 05 ca). Trong đó, 156 ca ở ngoài cộng đồng, 63 ca đã quản lý và cách ly.

Thông tin cụ thể

Bình Liêu ghi nhận 03 trường hợp

+ 03 ca đã được quản lý và cách ly, là các F1 của F0 liên quan đến quán karaoke Anh Kiệt (Hoành Mô, Bình Liêu), có địa chỉ tại Hoành Mô 03 ca.

Cẩm Phả ghi nhận 31 trường hợp
Trong đó có 30 ca pử ngoài cộng đồng, 01 ca đã được quản lý cách ly.
+ 30 ca ở ngoài cộng đồng: bao gồm 04 trường hợp là công nhân công ty hóa chất Mỏ, 01 công nhân công ty than Khe Chàm, 01 công nhân công ty than Hạ Long, 02 công nhân công ty nhiệt điện Mông Dương, các trường hợp còn lại là các F1 và những người có liên quan phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và xét nghiệm các F1 lần đầu dương tính. Tổng số ca mắc có địa chỉ tại Cẩm Phú 01 ca, Cầm Thành 04 ca, Cẩm Thủy 05 ca, Quang Hanh 05 ca, Cẩm Đông 05 ca, Cẩm Bình 03 ca, Cẩm Sơn 05 ca, Mông Dương 02 ca.
+ 01 ca cách ly: là trường hợp F1 đã được quản lý, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính có địa chỉ tại phường Cẩm Bình 01 ca.
Đầm Hà ghi nhận 01 trường hợp
+ 01 ca ở ngoài cộng đồng là người có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng kết quả khẳng định dương tính, có địa chỉ tại xã Đầm Hà.
Đông Triều ghi nhận 19 trường hợp
Trong đó có 13 ca ở ngoài cộng đồng, 06 ca đã được quản lý, cách ly.
+ 13 ca ở ngoài cộng đồng trong đó có 04 ca là công nhân công ty than Mạo Khê, 02 ca công nhân KCN Vship (Hải Phòng) và các đối tượng được ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, người lấy mẫu test nhanh dương tính, người liên quan các ổ dịch cũ có địa chỉ tại Yên Đức 01 ca, Yên Thọ 01 ca, Tràng An 01 ca, Hưng Đạo 01 ca, Bình Dương 01 ca, Tràng Lương 01 ca, Hồng Thái Đông 01 ca, Mạo Khê 04 ca, Hồng Phong 02 ca.
+ 06 ca đã được quản lý, cách ly là các trường hợp F1 đã được quản lý, xét nghiệm lần 2 dương tính có địa chỉ tại Hồng Thái Đông 03 ca, Mạo Khê 03 ca.
Hạ Long ghi nhận 44 trường hợp
Trong đó có 32 ca ở ngoài cộng đồng, 12 ca đã được quản lý cách ly.
+ 32 ca ở ngoài cộng đồng: bao gồm 6 ca sàng lọc cộng đồng, 07 ca tự test nhanh Dương tính và 19 trường hợp là F1 và người liên quan các bệnh nhân F0 được lấy mẫu xét nghiệm lần đầu Dương tính có địa chỉ tại Bạch Đằng 02 ca, Bãi Cháy 03 ca, Cao Thắng 02 ca, Cao Xanh 05 ca, Đại Yên 01 ca, Giếng Đáy 01 ca, Hà Khánh 04 ca, Hà Khẩu 01 ca, Hà Trung 02 ca, Hồng Hà 02 ca, Hồng Hải 02 ca, Hùng Thắng 02 ca, Cao Thắng 01 ca, Thống Nhất 02 ca, Trần Hưng Đạo 02 ca.
+ 12 ca đã được quản lý và cách ly là các F1 đã được quản lý và lấy mẫu xét nghiệm định kỳ lần 2, 3 dương tính có địa chỉ tại Bạch Đằng 02 ca, Bãi Cháy 01 ca, Hà Khánh 03 ca, Hồng Hà 02 ca, Hùng Thắng 02 ca, Trần Hưng Đạo 02 ca.
Móng Cái ghi nhận 27 trường hợp
Trong đó có 19 ca ở ngoài cộng đồng, 08 ca đã được quản lý cách ly
+ 19 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm: 12 ca là công nhân KCN Texhong Ngân Long phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại công ty, 07 ca là các F1 của các F0 cũ, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu dương tính, có địa chỉ tại Hải Hòa 03 ca, Hải Tiến 01 ca, Hải Xuân 01 ca, Hải Yên 10 ca, Ka Long 04 ca.
+ 08 ca đã được quản lý và cách ly là các trường hợp F1 đã được quản lý và xét nghiệm lần 2 dương tính có địa chỉ tại Hải Xuân 05 ca, Hải Yên 02 ca, Trà Cổ 01 ca.
Quảng Yên ghi nhận 53 trường hợp
Trong đó có 25 ca ở ngoài cộng đồng, 28 ca đã được quản lý và cách ly.
+ 25 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm: 01 ca là người từ TP Hồ Chí Minh về công ty Nosco (Quảng Yên) để sửa chữa tàu, xét nghiệm lần đầu dương tính; 24 ca bao gồm 01 công nhân công ty than Nam Mẫu, 01 công nhân công ty than Mạo Khê, 02 công nhân KCN Vship, 15 trường hợp test nhanh dương tính, 05 trường hợp sàng lọc người tiếp xúc gần có địa chỉ tại Cộng Hòa 08 ca, Đông Mai 03 ca, Hà An 03 ca, Hoàng Tân 01 ca, Liên Vị 01 ca, Phong Hải 03 ca, phường Quảng Yên 01 ca, Tân An 02 ca, Tiền An 01 ca, Yên Hải 01 ca.
+ 28 ca đã được quản lý và cách ly bao gồm 01 bệnh nhân và 03 cán bộ y tế thuộc khoa ngoại (TTYT Quảng Yên), đã được quản lý, cách ly từ trước, 12 ca là công nhân KCN Vship (Hải Phòng), 12 ca là các F1 của các F0 cũ, xét nghiệm lần 2 dương tính. Tổng số ca có địa chỉ tại Cộng Hòa 01 ca, Hiệp Hòa 01 ca, Minh Thành 03 ca, Nam Hòa 02 ca, Phong Cốc 03 ca, Phong Hải 02 ca, phường Quảng Yên 04 ca, Sông Khoai 02 ca, Tân An 04 ca, Tiền An 03 ca, Tiền Phong 01 ca, Yên Giang 02 ca.
Tiên Yên ghi nhận 17 trường hợp
Trong đó có 16 ca ở ngoài cộng đồng, 01 ca đã được quản lý cách ly.
+ 16 ca ở ngoài cộng đồng: trong đó 01 ca là người về từ tỉnh ngoài, 06 ca là người liên quan đến ổ dịch Xưởng Dăm Keo Liên Hải, 04 người liên quan đến nhà nghỉ Hồng Trà và 05 trường hợp F1, được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người tiếp xúc gần và sàng lọc cộng đồng, có địa chỉ tại Đông Hải 01 ca, Đông Ngũ 01 ca, Tiên Lãng 04 ca, Thị trấn 06 ca, Yên Than 04 ca.
+ 01 ca đã được quản lý, cách ly là người đi từ tỉnh ngoài về, có địa chỉ tại Tiên Lãng.
Uông Bí ghi nhận 19 trường hợp
Trong đó có 15 ca ở ngoài cộng đồng, 04 ca đã được quản lý cách ly.
+ 15 ca cộng đồng bao gồm: 03 công nhân công ty giày Thuận Phi, 01 công nhân công ty than Vàng Danh, 04 ca liên quan đến công ty Regina Miracle, KCN V-ship, các trường hợp còn lại là các F1 và người liên quan, được phát hiện qua xét nghiệm người tiếp xúc gần có địa chỉ tại Bắc Sơn 01 ca, Nam Khê 04 ca, Phương Đông 02 ca, Phương Nam 03 ca, Quang Trung 01 ca, Thanh Sơn 01 ca, Yên Thanh 03 ca.
+ 04 ca cách ly là các trường hợp F1 đã được quản lý và xét nghiệm lần 2 dương tính có địa chỉ tại Phương Đông 01 ca, Trưng Vương 01 ca, Yên Thanh 02 ca.
Vân Đồn ghi nhận 05 trường hợp
+ 05 ca ở ngoài cộng đồng là các F1 của các F0 ghi nhận trước đó, xét nghiệm lần đầu dương tính, có địa chỉ tại Đông Xá 05 ca.
Nguồn: Tổng hợp facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
2FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan